Abdest Nedir, Nasıl Alınır ?

İslam dininde ibadetler yapılmadan önce abdest almak farzdır. Abdest vücudu kirlerden arındırıp kişiyi ibadete hazırlar. Belli uzuvları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest maddî ve manevî bütün kirlerden arınmak için alınır. Namazdan önce abdest almak farzdır. Abdest almadan kılınan namaz geçerli olmaz. Abdest farzlar ve sünnetler olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır.

Abdestin farzları nelerdir ?

 • Elleri, dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.
 • Yüzü yıkamak.
 • Başın dörtte birini mesh etmek.
 • Topuklarla beraber ayakları yıkamak.

Abdestin sünnetleri nelerdir ?

 • Abdest almaya niyet etmek.
 • Abdeste eûzu besmele ile başlamak.
 • Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak.
 • Kulakları mesh etmek.
 • Boynu mesh etmek.
 • Başın tamamını mesh etmek.,
 • Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.
 • Yıkanılan organları ovalamak.
 • Ağza suyu üç kere almak.
 • Burna üç kere su vermek ve sol el ile sümkürmek.
 • Yıkanan her organı üç kere yıkamak.
 • Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
 • Eller ve ayaklarda yıkamaya önce parmak uçlarından başlamak.

Abdest alırken sadece farzları yerine getirmek yeterli midir ?

Bir Müslümanın, yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir ibadetin sorumluluğundan kurtulması için o ibadetin farzlarını ve vaciplerini yerine getirmesi yeterlidir. O ibadetin sünnetleri, elde edilecek sevabın arttırılmasına vesile olur, terk edilmeleri hâlinde ise bir sorumluluk doğurmaz. Ancak abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek mekruhtur (Krş. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 219-221).

Abdestin Alınışı ;

Önce besmele çekilir ve niyet edilir. “Eûzu billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm” diyerek besmele çekilir sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir.

Ardından parmak aralarına dikkat edilerek eller 3 kere yıkanır.

El Yıkama
El Yıkama

Sonrasında sağ el ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp iyice çalkalanır.

Ağız Temizliği
Ağız Temizliği

Ağız temizlendikten sonra sağ el ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Burun Temizliği
Burun Temizliği

Daha sonra yüz alında saçların bittiği yerden itibaren çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Yüz Yıkama
Yüz Yıkama

Önce sağ sonra sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Kolları Yıkama
Kolları Yıkama

Sonrasında eller ıslatılarak sağ el ile baş mesh edilir.

Baş Mesh Etme
Baş Mesh Etme

Ardından eller ıslatılarak sağ ve sol elin şehadet parmağı ile sağ ve sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı mesh edilir.

Kulak Temizliği
Kulak Temizliği

Devamında elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun mesh edilir.

Boyun Mesh Etme
Boyun Mesh Etme

Son olarak sağ ve sol ayaklar sol el ile topuklar ve parmak aralarıyla beraber yıkanır.

Ayak Temizliği
Ayak Temizliği

Abdest ile ilgili ayet ve hadisler ;

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.” (Mâide sûresi 6)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”(Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

asûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.” (Müslim, Tahâret 32)

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye Cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17)

Sitemizin diğer içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.